Bereket kavramı incelendiğinde inançla alakalı olduğu görülmektedir. Aslen insanlık tarihi boyunca ilk inanışlardan itibaren ve kutsal dinleri de kapsayacak şekilde yer almaktadır. Binlerce yıl öncesine dayanan bereket kavramı İlahi dinlerin yanında mitolojik kaynaklarda da önemli bir yere sahiptir. Mezopotamya, Antik Yunan, Antik Roma, Antik Mısır gibi birçok medeniyette de geçmekte ve özellikle sarı renk ile ilişkilendirilmektedir. Paranın olmadığı zamanlarda ise bereket yağmurun yağması, yıl içerisinde üretilen mahsulün çok olması ile ilişkilendiriliyordu. Güneşin bereket ile bağdaşlaştırılması doğal olarak sarı rengin bereketi temsil etmesine neden olmuştur. Günümüzde eve bereket getiren doğal taşlar çeşitli renklerde bulunmaktadır.

İçlerinde muazzam bir enerji barındıran bu taşlar günümüzde insanlar tarafından sağlık, aile, iş, ilişki gibi birçok konuda yarar sağlamak adına şifacı olarak kullanılmaktadır. İçlerinde bulunan atomların çok yüksek bir hızda titreşimde olduğu doğal taşlar sıcaklığın ve ses dalgalarının bu atomların frekansına etki ettiği bilinmektedir. Kısaca anlatmak gerekirse insanların kendi titreşim frekansının doğal taşların içinde taşıdığı frekansları ile etkileşime girildiği gözlemlenmişti. Doğada bulunan her doğal taşın farklı özellikleri bulunmakta ve bu taşlar frekanslarla bunları yaymaktadırlar. Evde doğal taş bulunmasının yararları hangi taşın bulunduğu ile yakından ilgilidir. Doğada bulunan ve insanlara şifa kaynağı olan taşlardan bazıları şunlardır: akik, turkuaz, mercan, ametist, zümrüt, yakut, elmas, yeşim taşı, yıldız taşı, sitrin, hematit, yeşim taşı, ay taşı, oniks, safir, yakut, inci, topaz gibi birçok çeşitleri bulunmaktadır.

Bereket Getiren Doğal Taşlar; Para Taşı Sitrin

Eve bereket getiren doğal taşlar arasında en bilinen taş çok eski zamanlardan bu yana güneş taşı, tüccar taşı, para taşı olarak bilinen sitrin taşıdır. Pırıl pırıl sarı renk ile parlayan sitrin taşı kasadaki artış sebebi ile tüccar taşı olarak anılmaktadır. Sadece servet kazanmaya değil aynı zamanda serveti korumaya da yardım eden bu taş zenginliği, başarıyı ve refahı da üzerine çeker. Bolluk ve bereketin temsilcisi olan sitrin taşı cömertliği ve iyi şansı paylaşmayı da teşvik etmektedir. Hızlı para girişimlerine yardım eden bu taş ticari başarıyı arttırıyor. Parasal gücü arttırmak için tene değecek şekilde kolye, bileklik, tespih olarak kullanıldığı gibi bereket getiren doğal taşlar arasında güçlü etkisi olduğu için dekor olarak ta kullanılabilir.

Sitrin Taşının Özellikleri ve Yararları

Latince citrina kelimesinden türetilen citrine taşı güneş ışığını tuttuğu için Romalılar tarafından Merkür taşı olarak bilinmekteydi. Para taşı ve başarı taşı olarak bilinen sitrin bunun dışında metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Sırt ağrılarını hafifleten, yılan sokmasına iyi gelen, iletişimi geliştiren bu taş kullanan kişinin yaşamını parlak ışık enerjisi ile doldurmaktadır. Eve bereket getiren doğal taşlar arasında depresyon ve negatif enerjiyi uzaklaştırması ile de bilinen bu taş İkizler, Koç ve Aslan burçunun taşı olarak bilinir.

Bereket ve Başarı Taşı Akik

Bereket ve başarı taşı olarak bilinen Akik taşı.. Çok eski zamanlardan bu yana bereket ve başarı taşı olarak bilinen bu taş bolluğun taşı olarak kullanılmaktadır. Akik taşı bunun yanında Nazara karşı koruma sağlaması ile nazar taşı olarak ta bilinmekte, refahı ve mutluluğu engelleyecek gizli durumları ortaya çıkardığına inanılmaktadır. Kendini analız etmede, kendini kabullenmeyi sağlamada ve güveni teşvik etmekte olan akik taşı öfkeyi iyileştirerek sevgiyi arttırmaktadır. Kalbin acısını hafiflettiğine inanılan akik, cesareti arttırarak baştan başlama imkanı yaratmaktadır. Stres, sıkıntı gibi her türlü travmada etkili olan akik birçok faydası olan doğal taşlardan en güçlü taşlar arasında yer almaktadır.